Privacyverklaring

Casa das Eiras B&B en vakantiehuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Casa das Eiras
info@casadaseiras.pt
+351 926 473 464

M. van Delft is de Functionaris Gegevensbescherming van Casa das Eiras B&B en Vakantiehuis. Zij is te bereiken via info@casadaseiras.pt

Persoonsgegevens die wij verwerken
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– Emailadres
– Nationaliteit
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van deze website , in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten aan u te leveren
– Casa das Eiras B&B en vakantiehuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier door de Portugese overheid wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de identificatie van gasten.

Hoe lang bewaren we persoonsgevens
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en uitsluitend om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen met persoonsgegevens: 10 jaar vanwege wettelijke verplichting
Correspondentie/emails: 1 jaar t.b.v eventuele klachtenafhandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa das Eiras B&B en vakantiehuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casadaseiras.pt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Casa das Eiras B&B en vakantiehuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de "Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)". Dat kan via het formulier op de volgende link: https://www.cnpd.pt/bin/notifica_rgpd/data_breach.htm

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Casa das Eiras B&B en vakantiehuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@casadaseiras.pt

 

 

Share this... // Deel dit...