U kunt uw klacht in elektronische vorm indienen, met dezelfde waarde als de ingediende klachten in fysieke vorm, via de link:

www.livroreclamacoes.pt